Job searchCiljne skupine v projektu NCNA so begunci in prosilci za azil z možnostjo, da ostanejo v eni od držav članic.

V vsaki državi partnerici projekta NCNA bo deset udeležencev ciljne skupine (70 oseb skupaj) neposredno vključenih v raziskavo. Strinjali so se, da bodo sodelovali pri osebnih razgovorih, s tem se zagotavlja partnerstvo z migranti potrebno, da se pridobi ustrezne informacije za nadaljnje projektno delo.

Poleg tega bo še 30 članov neposredne ciljne skupine po državi partnerici (210 oseb skupaj) sodelovalo v testni fazi projekta. Ti bodo prostovoljno sodelovali v postopku preverjanja in potrjevanja, kakor tudi pri individualnem načrtovanju integracije na trg dela.

Poleg neposredne ciljne skupine, bo v projekt NCNA vključenih še 213 strokovnjakov iz štirih ciljnih sektorjev projekta (kovinarstvo, lesarstvo, turizem, gradbeništvo), strokovnjakov, predstavnikov združenj in predstavnikov centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poleg tega bo skupaj 70 trenerjev/svetovalnih strokovnjakov sodelovalo v dejavnosti učenja/poučevanja, ki bo organizirano kot del projekta NCNA za pripravo priročnika. Tudi to skupino lahko vidimo kot neposrednio upravičenko projektnih aktivnosti.