Final Conference in Graz, AT

During the last two years, the eight NCNA project partners from seven European countries have been dealing with how to best assess and acknowledge informally and non-formally acquired professional competences of refugees and asylum seekers. In addition to a comprehensive research report, which can be downloaded from this website, the partners developed a groundbreaking model that makes it possible to measure informally and non-formally acquired professional competences in the four sectors of metal, construction, wood, and tourism in a detailed and hands-on way and to document the results in a database, which was also developed under the NCNA project. For the first time in Europe, the partnership described more than 30 professions in terms of knowledges, skills and competences on level 2 of the European qualification framework, elaborated tangible ways of measuring competences for the individual professions and developed a database to map the possible professional development of the client in a holistic way and under consideration of the client's social environment.
At the NCNA Final Conference, these project results were introduced to the public for the first time. The conference started with an introduction to the project and its background by Michaela Meier (Jugend am Werk Steiermark, Project Coordinator) and a paper by Edith Zitz (inspire - Education and Management) on the acknowledgement of professional competences of disadvantaged people. Then Pia Winkler (Fachhochschule des Mittelstands, Project Partner) introduced the NCNA Research paper, Muna Hamoud-Seifried (National Austrian Labour Market Service) gave an update on the latest labour market-related aspects with a special reference to refugees and asylum seekers, and René Halla (Jugend am Werk Steiermark, Project Coordinator) introduced the NCNA Model, including the NCNA Handbook and the NCNA Database. The conference ended with an interesting panel discussion with representatives from the NCNA partner organisations and countries.
You can download the NCNA products and the conference presentations from the Download Section on this website.

SHOW YOUR ABILITIES: Assessing professional competences
Date/Time: 29 June 2018 | 09:30 to 15:00 | Registration starts 08:30
Venue: Europäisches Fremdsprachenzentrum | Nikolaiplatz 4 | 8020 Graz | Austria


Final Partner Meeting in Graz, AT

The 4th partner meeting took place on 28 June 2018 in Graz, AT. The meeting was hosted by the Austrian project coordinator of Jugend am Werk Steiermark.

In this final transnational partner meeting, the main focus was on the final project phase. In addition to discussing the results of the pilot phase in the individual partner countries and to working on the finalisation of the two major project results, the NCNA Model Handbook (IO2) and the NCNA PIP Database (IO3), the partners dedicated sufficient time to dissemination and sustainablility as well as to quality-related issues. Another item on the agenda covered the preparation of the final report.
In the second major part of the meeting, the partners focussed on last preparations for the NCNA Final Conference.

Representatives from all partner organisations took part in the meeting.

 

Skupno usposabljanje osebja v Gradcu, AT

Marca 2018 so vse partnerske države poslale strokovnjake v Gradec, AT, da bi sodelovale pri usposabljanju skupnega osebja NCNA. To dejavnost, ki je potekala od 5. do 9. marca 2018, so organizirali avstrijski partnerji Jugend am Werk Steiermark.

Glavni cilj te učne in pedagoške dejavnosti je bil prenesti model NCNA in uporabo osebne podatkovne baze o integraciji trga dela NCNA na trenerje in strokovnjake; ti strokovnjaki bi potem izvajali ta orodja v svojih državah in organizacijah. V skupnem usposabljanju osebja so bile obravnavane naslednje teme: uvod v projekt NCNA in ozadje modela NCNA; načela ECVET in ocenjevanje usposobljenosti za neformalno pridobljene kompetence; uporaba priročnika modela NCNA in njegovih orodij; načela prilagojenega načrtovanja integracije trga dela (PIP); uvajanje in uporaba podatkovne zbirke NCNA PIP; izdelava in spremljanje osebnih načrtov za vključevanje na trg dela (PIP) za begunce; ter načrtovanje in izvajanje pilotnega projekta NCNA v partnerskih državah.
Povratne informacije udeležencev so bile zelo pozitivne in vsi partnerji so bili pripravljeni na začetek pilotskega procesa.

 

Tretji partnerski sestanek v Raumi, FI

Tretja partnerska seja je potekala 14. in 15. decembra 2017 v Rauma, FI. Srečanje so gostili naši finski projektni partnerji podjetja WinNova.

Poleg različnih vsebin in administrativnih vprašanj, povezanih z razširjanjem in kakovostjo, je prvi dan srečanja prevladoval zaključek IO2, priročnika modela NCNA. Partnerji so predstavili in razpravljali o svojem delu na priročniku; Končne prilagoditve so bile dogovorjene. Poleg tega so partnerji razpravljali o IO3, prilagojenem načrtu za integracijo trga dela (PIP). Svojo strukturo so predstavili italijanski partnerji FormAzione Co & So Network; njeno realizacijo v obliki baze podatkov so predstavili avstrijski partnerji podjetja Jugend am Werk Steiermark. Partnerji so razpravljali in se dogovorili o dokončni postavitvi zbirke podatkov PIP.
Na drugi seji se je partnerstvo osredotočilo na načrtovanje usposabljanja skupnega osebja (ki bo potekalo v Gradcu v mesecu februarju 2018) in na pilotni fazi izvajanja. Med slednjimi bi vsaka partnerska država temeljito preizkusila tako NCNA Model Handbook kot tudi NCNA PIP Database s 30 udeleženci. Nazadnje so naši finski partnerji organizirali zelo cenjen in zanimiv ogled svoje šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter njegovih zmogljivosti.

Poleg skotskih partnerjev so se udeležili tudi predstavniki vseh partnerskih organizacij. Zaradi najresnejših vremenskih razmer in številnih odpovedanih letov se naši skotski partnerji programa Mridges niso mogli pridružiti sestanku. Naslednje srečanje, ki bo zadnje srečanje partnerjev, bo potekalo v Avstriji. Sestanek samega in zadnja konferenca sta bila predvidena za junij 2018.

 

Prvi dogodek NCNA v Firencah, IT

Prvi dogodek za razširjanje NCNA je potekal 6. novembra 2017 v Firencah, IT. Dogodek sta organizirala naša italijanska partnerja projekta FormAzione Co & So Network v Palazzo degli Affari, in več kot 50 ljudi je prišlo, da bi izvedeli več o projektu NCNA.

Po splošnem uvodu v projekt NCNA se je prvi del dogodka osredotočil na podrobno predstavitev raziskovalne študije NCNA (IO1). Jutranja seja je bila zaključena s pregledom NCNA Model Handbook (IO2), enega od osnovnih rezultatov projekta in dela delavnice. V dveh vzporednih delavnicah sta obravnavali teme ocenjevanja spretnosti migrantov (WS 1) in dobre prakse glede potreb po usposabljanju migrantov (WS 2). Delavnice so podprli predstavniki lokalnega centra za zaposlovanje.
Po kosilu je bila popoldanska seja namenjena temi migracij in njenih izzivov za Evropo.

 

Drugi partnerski sestanek v Glasgowu, UK

Drugi partnerski sestanek je potekal 27. in 28. aprila 2017 v Glasgowu, Veliki Britaniji. Srečanje je gostil škotski projektni partner Bridges Programmes.

Prvi del srečanja se je osredotočil na dokončanje prvega intelektualnega rezultata –Raziskovalna študija NCNA. Medtem ko so nemški partnerji Fachhochschule des Mittelstands podrobneje predstavili rezultate študije, so drugi partnerji prispevali povratne informacije o svojem delu. Partnerstvo je obravnavalo stanje in posledice za posamezno državo za prihodnje delo na drugem intelektualnem rezultatu.
Drugi del srečanja se je osredotočil na podrobno obravnavo Priročnika NCNA (IO2) in njegovo vsebino. Po intenzivni razpravi, ki jo je vodil odgovorni partnerji Jugend am Werk Steiermark, so partnerji dosegli dogovor o vseh odprtih vprašanjih in določili podroben načrt dela za pripravo tega osrednjega rezultata projekta.
Tretji del srečanja je bil namenjen tretjemu intelektualnemu rezultatu. Italijanski partner FormAzione Co&So Network je predstavil prvi pregled načrta osebnega vključevanja ciljne skupine, ki bo tudi podlaga za bazo podatkov NCNA. Nazadnje so partnerji razpravljali tudi o drugih pomembnih točkah, kot je razširjanje informacij, upravljanje kakovosti in drugih administrativnih zadevah.

Predstavniki iz vseh partnerskih organizacij so se udeležili sestanka. Naslednji sestanek bo potekal na Finskem, sestanek je bil načrtovan za december 2017.

 

Dodatni sestanek v Gradcu, AT

Dodatni začetni sestanek je bil sklican 18. novembra 2016 v Gradcu, Avstriji s partnerji iz Hrvaške in Slovenije. Koordinator projekta Jugend am Werk Steiermark je dal partnerjem vse osnovne informacije in jih seznanil s vsemi tekočimi zadevami o katerih so razpravljali na uvodnem sestanku v Schwerinu, Nemčiji.

 

Začetni sestanek projekta v Schwerinu, DE

Projektni partnerji so se sestali na prvem projektnem sestanku 4. in 5. oktobra 2016 v Schwerinu, Nemčiji. Na sestanku, ki so ga gostili nemški projektni partnerji Fachhochschule des Mittelstands smo se osredotočili na spoznavanje drug drugega in spoznavanje vsebine projekta.

Avstrijski koordinator projekta je podrobnejše predstavil dvoletni projekt, razjasnil odprta vprašanja ter se osredotočil na prvi intelektualni rezultat. Intenzivno delo na IO1-Raziskovalni študiji NCNA se je določil časovni okvir in zadolžitve za posamezne države v zvezi z intelektualnim rezultatom. Vsi udeleženci so prispevali svoje izkušnje in svoje obsežno znanje s področja beguncev in prosilcev za azil. Poleg tega so projektni partnerji razpravljali tudi o pogodbenih, finančnih in administrativnih zadevah. Projektni partnerji so se tudi dogovorili o načinu komunikacije ter načinu razširjanja informaciji in o spremljanju kakovosti projekta.

Na prvem sestanku so sodelovali vsi projektni partnerji razen partnerjev iz Hrvaške in Slovenije. Naslednji sestanek je bil načrtovan za konec aprila 2017.