Evropska unija se trenutno sooča z eno največjih izzivov v zadnjih letih: na milijone beguncev prihaja v Evropo v iskanju varstva in mirnega življenja. V posameznih državah evropskih članic in evropske družbe v celoti je to je nova in nepričakovana situacija, saj se migranti soočajo z bistveno drugačno kulturno in življenjsko situacijo. V tem trenutku je humanitarna pomoč prva prioriteta, lahko pa pričakujemo da bo 70 % ljudi, ki vstopajo v EU dobila statusa begunca s polnim dostopom do trgov dela. Z drugimi besedami: več kot dva milijona ljudi iz različnih sistemov izobraževanja in trga dela bo treba vključiti na evropski trg dela.

Dostop do usposabljanja in izobraževanja bo ključno vprašanje v procesu integracije migrantov, zato bo ocenjevanje in priznavanje kompetenc predstavljalo izhodišče in hkrati bo svojevrsten izziv. Ciljne skupine v projektu NCNA so begunci in prosilci za azil z možnostjo, da ostanejo v eni od držav članic. Te osebe zelo pogosto nimajo formalne izobrazbe; mnogi od njih so pridobili svoje kompetence, predvsem prek neformalnega učenja na delovnem mestu, v družini itd.. Pri ocenjevanju, potrjevanju in priznavanju kompetenc beguncev je treba razviti nove in inovativne metode.

Namen projekta NCNA je, da podpre ta pomemben korak v procesu vključevanja migrantov na trg dela, razvije model, ki temelji na orodju ECVET za ocenjevanje, potrjevanje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj in kompetenc na EQF stopnji 2 do 3 v štirih sektorjih trga dela: kovinarstvo, lesarstvo, gradbeništvo in turizem. Poleg tega bodo projektni partnerji oblikovali model za individualno integracijo migrantov na trg dela, razvili bodo individualni načrt integracije, vključno s postopkom, korak za korakom za vsakega posameznika o tem, kako zapolniti svoje vrzeli in kakšne ukrepe naj sprejme na poti k boljši integraciji.

Projekt NCNA upa, da bo s svojimi rezultati posredoval močno potrebne odgovore na trenutne izzive integracije v državah članicah EU.