Job searchProjekt NCNA mjerava svoje napore na pružanje podrške izravnoj ciljanoj skupini izbjeglica i tražitelja azila s pozitivnom perspektivom za boravak u jednoj od zemalja članica Europske unije.

Iz svake zemlje partnera, intervjuirano je deset sudionika izravne ciljne skupine (ukupno 70 osoba) koji su sudjelovalo u istraživačkoj studiji. Partneri su se složili da će osobno provesti intervjue, čime će partnerstvu pružili vrijedne i relevantne informacije za daljnji rad na projektu.

Nadalje, u fazi ispitivanja sudjelovat će još 30 članova izravne ciljne skupine po zemlji (ukupno 210 osoba). Oni će dobrovoljno sudjelovati u postupku ocjenjivanja i priznavanja potrebnih kvalifikacija, kao i u planiranju personalizirane integracije na tržište rad.

Osim izravne ciljne skupine, NCNA projekt obuhvaća ukupno 213 stručnjaka iz četiri fokusna područja (metalni, drvni, turistički i građevinski sektor), stručnjaka za tržišta rada, predstavnika udruga ciljnih skupina i predstavnika strukovnih centra. U konačnici 70 trenera i stručnjaka za vođenje i savjetovanje pri obrazovanju i zapošljavanju, sudjelovat će u aktivnostima učenja i poučavanja koje su organizirane u sklopu izrade NCNA priručnika; ta se grupa može smatrati i izravnim korisnicima projektnih aktivnosti.