NCNA-OVO ISTRAŽIVANJE (IO1)Title: NCNA Research Study

Možete preuzeti, čitati, citirati, tiskati i distribuirati sljedeći materijal...

NCNA-OVO ISTRAŽIVANJE: [DE] | [EN]
NCNA-OVO ISTRAŽIVANJE - SAŽETAK: [DE] | [EN] | [FI] | [HR] | [IT] | [SL]

 

 

 

NCNA Priručnik Modela (IO2)Title: NCNA Model Handbook

Možete preuzeti, čitati, citirati, tiskati i distribuirati sljedeći materijal...

NCNA Priručnik Modela: [DE-AT] | [DE-DE] | [EN] | [FI] | [HR] | [IT] | [SL]


 

 

 

NCNA PIP Baza Podataka (IO3)Title: NCNA PIP Database

Ovaj softver je programiran kao dio razvoja treće intelektualne proizvodnje NCNA projekta. Dobrodošli ste preuzeti i koristiti softver. Napominjemo, međutim, da NCNA partnerstvo (uključujući i partnerske organizacije) ne može biti odgovorna za bilo kakve (negativne) učinke koje instalacija i / ili korištenje softvera mogu uzrokovati na vašoj (računalnoj) infrastrukturi. (Veličina: približno 322 MB.)

NCNA PIP Baza Podataka: [SVI JEZICI]

 

 

 

NCNA Final ConferenceTitle: NCNA Final Conference

You are welcome to download, read and quote the following presentations from the NCNA Final Conference...

Edith Zitz: Wenn Qualifikationen reisen [DE]
Muna Hamoud-Seifried: Wie aus Vielfalt Mehrwert entsteht [DE]
Michaela Meier: Das Projekt NCNA [DE]
Pia Winkler: Einblicke in den NCNA-Forschungsbericht [DE]
René Halla: Die NCNA-Methode [DE]

 

 

NCNA FlyersTitle: NCNA Flyers

Dobrodošli ste za preuzimanje, tiskanje i distribuciju naših NCNA projektnih letaka...

Njemačke verzije: [JAW] | [FHM] | [ENTER]
Engleske verzije: [BRIDGES] | [INTERNATIONAL]
Finska verzija: [WINNOVA]
Arapska verzija: [INTERNATIONAL]
Hrvatska verzija: [VARAŽDIN]
Slovenska verzija: [CPU]
Talijanska verzija: [FCN]