Trenutno se Europska unija suočava s jednim od najvećih izazova posljednjih godina: milijuni izbjeglica dolaze u Europu u potrazi za zaštitom i mirnim životom. Za pojedine zemlje članice EU i europsko društvo u cjelini, ovo je nova i neočekivana situacija jer se suočavaju s potpuno različitim kulturnim i životnim prilikama. Iako je trenutno humanitarna pomoć prvi prioritet, možemo očekivati da će čak 70% ljudi koji ulaze u EU dobiti status izbjeglica s punim pristupom tržištu rada. Drugim riječima: Više od dva milijuna ljudi iz različitih sustava obrazovanja i tržišta rada trebat će integrirati na europsko tržište rada.

Tako će pristup procesu obuke i kvalifikacija postati bitan ključ u procesu integracije. Procjena i priznavanje kompetencija obično su polazne točke tog procesa i same po sebi izazov. Ciljana skupina projekta NCNA, izbjeglica i tražitelji azila s pozitivnom perspektivom za boravak u jednoj od zemalja članica, često nemaju formalne diplome; mnogi od njih su se obrazovali u neformalnom procesu kroz rad u obitelji i slično. Procjena, potvrđivanje i prepoznavanje njihovih znanja, kompetencija i vještina treba zauzeti novi i inovativni smjer.

Projekt NCNA, podupire ovaj bitan korak u procesu integracije na tržište rada, razvija model ECVET-a za procjenu, potvrđivanje i priznavanje neformalno stečenih vještina i kompetencija na razini EQF-a 2 do 3 u četiri sektora tržišta rada za koje postoji visoka potražnja u Europi: metalna, drvna i građevinska industrija te turističke djelatnosti. Štoviše, projektni partneri će kreirati model osobnog i pojedinačnog plana integracije na tržište rada, uključujući pristup “ korak-po-korak” za svakog pojedinca s naglaskom na tome kako dopuniti svoja znanja i vještine i koje korake poduzeti na putu integracije.

Sa svojim rezultatima projekta, NCNA se nada pružiti prijeko potrebne odgovore za trenutne izazove i poduprijeti zemlje članice EU u svojim integracijskim naporima.