Job searchNCNA-projektin kohderyhmä ovat ne pakolaiset ja turvapaikanhakijat, joilla on mahdollisuus saada pakolaisstatus ja/tai turvapaikka jossain Euroopan Unionin jäsenvaltioista.

Projektin tutkimuskyselyyn osallistui yhteensä 70 kohderyhmään (pakolaiset ja turvapaikanhakijat) kuuluvaa henkilöä, 10 jokaisessa partnerimaassa. Tutkimushenkilöt osallistuivat henkilökohtaisiin haastatteluihin, joiden avulla kerättiin arvokasta kokemusperäistä tietoa hankkeen työryhmän tarpeisiin.

Lisäksi 210 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä (30 jokaisessa partnerimaassa), osallistuu myöhemmin projektin pilotointiin ja testaukseen. He osallistuvat osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessiin ja henkilökohtaisen suunnitelman tekoon.

Kohderyhmän lisäksi NCNA-projektin kyselytutkimukseen osallistui 213 asiantuntijaa: työelämän edustajia (metalli, puu, turismi ja rakennus), työmarkkinoiden asiantuntijoita, yhdistysten edustajia ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita. Lisäksi 70 kouluttajaa ja ohajuksen asiantuntijaa osallistuu myöhemmin järjestettävään koulutukseen, jossa opastetaan NCNA käsikirjan ja mallin soveltamiseen käytännössä.