NCNA-projektin päämääränä on kehittää innovatiivinen ja kohderyhmälähtöinen malli pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden aiemman, erityisesti epämuodollisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avuksi. Tämä malli perustuu oppimistuloksia korostavaan lähestymistapaan ja EQF/ECVET (eurooppalainen tutkintojen viitekehys/ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä) -työkalujen, osaamispisteiden ja kuvaajien käyttöön. NCNA-malli on eurooppalainen, kohderyhmälähtöinen ja kokonaisvaltainen.

Projektin tulokset ja tuotokset:

IO 1 – NCNA tutkimus

NCNA-projektin kohderyhmä on vielä Euroopassa huonosti tunnettu ja lisäksi hyvin heterogeeninen. Tästä syystä oli tärkeää toteuttaa mahdollisiin työ- ja lähestymistapoihin liittyvä tutkimus ja sen lisäksi kartoittaa kohderyhmän taustoja. Tutkimuksen tuloksia käytettiin mallin luomisen pohjana. 70 hengen kohderyhmän lisäksi kyselytutkimukseen osallistui 213 asiantuntijaa eri aloilta: työelämän edustajia (metalli, puu, turismi ja rakennus), työmarkkinoiden asiantuntijoita, yhdistysten edustajia ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita.
NCNA-tutkintatutkimus on saatavana englanniksi ja saksaksi täydellisiksi opintokokonaisuuksiksi sekä tiivistelmäksi kaikille kumppanikielille.

IO 2 - NCNA Käsikirja

NCNA-tutkintatutkimuksen tulosten perusteella kumppanuus kehitti EQF- / ECVET-pohjaisen lähestymistavan metalliin, puuhun, matkailuun ja rakentamiseen liittyvien pääasiallisesti epävirallisesti hankittujen osaamien arvioimiseen, validointiin ja tunnustamiseen. Malli pitää kohderyhmän erityistä taustaa (esim. Epävirallisen oppimisen kautta hankitut osaamiset, monipuoliset kulttuuritaustat, kielitaidon puute jne.) Ja ottaa huomioon yhdenvertaisen pääsyn ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Se tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen 31 työprofiilista EQF 2: een ja käytännön arviointimenetelmää ja sitä käytetään parhaiten yhdessä NCNA PIP -tietokannan kanssa.
NCNA-mallikäsikirja on saatavana kaikilla kumppanikielillä.

IO 3 – NCNA Integrointisuunnitelma työmarkkinoille sopeuttamiseksi

NCNA-projektin ydinlähtö on NCNA PIP -tietokanta, jossa on yksilöllinen työmarkkinoiden integraatiosuunnitelma. Tämä suunnitelma on yksilöllinen ja yksilöllinen selvitys henkilön ammatillisen koulutuksen pätevyydestä, ja siinä keskitytään hänen perspektiiveihin onnistuneesta integroitumisesta työmarkkinoille. Muun muassa suunnitelmassa käsitellään myös kielitaidon kehittämistä ja sosiaalisen integraation ulottuvuuksia. Se tarjoaa 360 asteen näkymän henkilön nykyisestä ja mahdollisesta tulevasta tilanteesta, jota voidaan käyttää ohjaus- ja neuvonta-asiakirjana sekä ammatilliselle koulutukselle että työmarkkinoille erikoistuneelle asiantuntijalle sekä asiakkaalle, ja se mahdollistaa askel askeleelta integraatioprosessi jatkuvaan seurantaan. Vaikka sitä voidaan käyttää erillisenä tuotteena, NCNA PIP -tietokanta paljastaa täyden potentiaalinsa, kun sitä käytetään NCNA-mallikäsikirjan kanssa.
Tietokanta on saatavilla kaikilla kumppanikielillä. käyttöohjeet ovat olennainen osa käyttöliittymää. Se voidaan asentaa organisaation omaan palvelininfrastruktuuriin ja käyttää verkossa (optimoida Google Chromelle, reagoiva muotoilu mobiililaitteille).

Kaikki NCNA-tuotteet on ladattavissa DOWNLOAD-osastoltamme.