Final Conference in Graz, AT

During the last two years, the eight NCNA project partners from seven European countries have been dealing with how to best assess and acknowledge informally and non-formally acquired professional competences of refugees and asylum seekers. In addition to a comprehensive research report, which can be downloaded from this website, the partners developed a groundbreaking model that makes it possible to measure informally and non-formally acquired professional competences in the four sectors of metal, construction, wood, and tourism in a detailed and hands-on way and to document the results in a database, which was also developed under the NCNA project. For the first time in Europe, the partnership described more than 30 professions in terms of knowledges, skills and competences on level 2 of the European qualification framework, elaborated tangible ways of measuring competences for the individual professions and developed a database to map the possible professional development of the client in a holistic way and under consideration of the client's social environment.
At the NCNA Final Conference, these project results were introduced to the public for the first time. The conference started with an introduction to the project and its background by Michaela Meier (Jugend am Werk Steiermark, Project Coordinator) and a paper by Edith Zitz (inspire - Education and Management) on the acknowledgement of professional competences of disadvantaged people. Then Pia Winkler (Fachhochschule des Mittelstands, Project Partner) introduced the NCNA Research paper, Muna Hamoud-Seifried (National Austrian Labour Market Service) gave an update on the latest labour market-related aspects with a special reference to refugees and asylum seekers, and René Halla (Jugend am Werk Steiermark, Project Coordinator) introduced the NCNA Model, including the NCNA Handbook and the NCNA Database. The conference ended with an interesting panel discussion with representatives from the NCNA partner organisations and countries.
You can download the NCNA products and the conference presentations from the Download Section on this website.

SHOW YOUR ABILITIES: Assessing professional competences
Date/Time: 29 June 2018 | 09:30 to 15:00 | Registration starts 08:30
Venue: Europäisches Fremdsprachenzentrum | Nikolaiplatz 4 | 8020 Graz | Austria


Final Partner Meeting in Graz, AT

The 4th partner meeting took place on 28 June 2018 in Graz, AT. The meeting was hosted by the Austrian project coordinator of Jugend am Werk Steiermark.

In this final transnational partner meeting, the main focus was on the final project phase. In addition to discussing the results of the pilot phase in the individual partner countries and to working on the finalisation of the two major project results, the NCNA Model Handbook (IO2) and the NCNA PIP Database (IO3), the partners dedicated sufficient time to dissemination and sustainablility as well as to quality-related issues. Another item on the agenda covered the preparation of the final report.
In the second major part of the meeting, the partners focussed on last preparations for the NCNA Final Conference.

Representatives from all partner organisations took part in the meeting.

 

Yhteishenkilöstön koulutus Grazissa, AT

Maaliskuussa 2018 kaikki kumppanimaat lähettivät asiantuntijoita Grazille, AT, osallistumaan NCNA: n yhteiseen henkilöstön koulutukseen. Tämä toiminta, joka pidettiin 5.-9. Maaliskuuta 2018, järjestivät Jugend am Werk Steiermarkin itävaltalaiset kumppanit.

Tämän oppimis- ja opetustoiminnan päätavoitteena oli siirtää NCNA-malli ja NCNA-henkilökohtaisen työmarkkinoiden integraatiotietokannan käyttö kouluttajille ja asiantuntijoille. nämä asiantuntijat toteuttaisivat nämä työkalut omissa maissaan ja organisaatioissaan. Yhteishenkilöstön koulutuksessa käsiteltiin seuraavia aiheita: NCNA-hankkeen esittely ja NCNA-mallin tausta; ECVET-periaatteet ja epävirallisesti hankkimien pätevyyksien pätevyyden arviointi; NCNA-mallikäsikirjan ja sen työkalujen käyttö; yksilöllisen työmarkkinoiden yhdentymisen suunnittelun periaatteet (PIP); NCNA PIP-tietokannan käyttöönotto ja käyttö; yksilöllisten työmarkkinoiden integraatiosuunnitelmien laatiminen ja seuranta pakolaisille; ja NCNA Pilotin suunnittelu ja toteutus kumppanimaissa.
Osallistujien palaute oli erittäin myönteinen, ja kaikki kumppanit olivat valmiita aloittamaan pilottiprosessin.

 

Kolmas kokous Raumalla, FI

Kolmas kumppanuuskokous pidettiin 14. ja 15. joulukuuta 2017 Raumalla, FI. Kokouksen isännöivät suomalaiset WinNova-hankekumppanit.

Useiden levitys- ja laatuun liittyvien aiheiden ja hallinnollisten kysymysten lisäksi kokouksen ensimmäistä päivää hallitsivat IO2: n, NCNA Model Handbookin viimeistely. Kumppanit esittivät ja käsittelivät käsikirjansa työtä; Lopulliset mukautukset sovittiin. Lisäksi kumppanit keskustelivat IO3: sta, yksilöllisestä työmarkkinointisuunnitelmasta (PIP). Itsenäiset PIP-rakenteet esittivät FormAzione Co & So Networkin italialaiset kumppanit; Jugend am Werk Steiermarkin itävaltalaiset kumppanit esittivät sen toteutuksen tietokannan muodossa. Yhteistyökumppanit keskustelivat ja sopivat PIP-tietokannan lopullisesta ulkoasusta.
Toisella kokouspäivällä kumppanuus keskittyi sekä Grazin, AT: n helmikuussa 2018 pidettävään yhteisen henkilöstön koulutukseen että pilottivaiheen toteuttamisvaiheeseen. Jälkimmäisen aikana kukin kumppanimaat testaisivat perusteellisesti sekä NCNA-mallikäsikirjan että NCNA PIP -tietokannan, jossa oli 30 osanottajaa. Lopuksi suomalaiset yhteistyökumppanit järjestivät erittäin arvostetun ja mielenkiintoisen kierroksen ammatillisen koulutuksen koulusta ja sen tiloista.

Skotlantilaisten kumppaneiden lisäksi kokouksessa osallistuivat kaikkien kumppaniorganisaatioiden edustajat. Vakavimpien sääolosuhteiden ja lukuisten peruttujen lentojen vuoksi skotlantilaiset kumppanit Bridges-ohjelmista eivät voineet liittyä kokoukseen. Seuraava kokous, joka on lopullinen kumppanuus, pidetään Itävallassa. Itse kokous ja lopullinen konferenssi järjestettiin kesäkuussa 2018.

 

Ensimmäinen NCNA-tapahtuma Firenzessä, IT

Ensimmäinen NCNA-levitystapahtuma järjestettiin Firenzessä IT, 6. marraskuuta 2017. Tapahtuman järjestivät Italian FormAzione Co & So -verkoston italialaiset kumppanipartnerit Palazzo degli Affariissa, ja yli 50 ihmistä tuli tutustumaan NCNA-projektiin.

NCNA-projektin yleisen johdannon jälkeen tapahtuman ensimmäinen osa keskittyi NCNA-tutkimustutkimuksen (IO1) yksityiskohtaiseen esittelyyn. Aamun istunnossa saatiin katsaus NCNA Model Handbook (IO2) -standardiin, joka on yksi projektin ydintoimituksista ja workshop-osasta. Kaksi rinnakkaista workshop-istuntoa käsittelivät maahanmuuttajien taitojen arvioinnin aiheita (WS 1) ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien koulutustarpeisiin (WS 2). Työpajoja tukivat paikallisen työvoimakeskuksen edustajat.
Lounastauon jälkeen iltapäivän istunto oli omistettu siirtolaisuuden ja sen haasteiden kannalta Euroopalle.

 

Toinen kokous Glasgowissa, UK

Toinen kumppaneiden yhteinen kokous järjestettiin 27. ja 28.4 Glasgowissa, Skotlannissa. Kokousta emännöi projektin skottilainen kumppani Bridges Programmes.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä keskityttiin saattamaan loppuun IO1, NCNA haastattelututkimuksen palaute ja tulokset. Saksalainen kumppani FHM esitteli tutkimuksen tulokset muiden kommentoidessa ja antaessa palautetta. Lopuksi keskusteltiin pitkään tutkimuksen johtopäätöksistä ja niiden vaikutuksesta sekä maakohtaisista tilanteista.
Toisen kokouspäivän aamupäivä oli omistettu keskustelulle NCNA mallikäsikirjan (IO2) sisällöistä ja rakenteesta. Intensiivisen ja ajoittain kiihkeänäkin rönsyilevän keskustelun tuloksena päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen tulevan käsikirjan muodosta ja sisällöstä sekä aikatauluista ja toimintatavoista.
Iltapäivällä käytiin läpi kolmatta projektituotosta (IO3). Italialainen kumppani FormAzione Co&So esitteli ensimmäisen version henkilökohtaisesta integrointisuunnitelmasta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön projektin myöhemmissä vaiheissa. Suunnitelman ympärille rakennetaan myöhemmin myös eräänlainen NCNA-tietokanta. Lopuksi vielä keskusteltiin tärkeistä levitykseen ja projektihallintoon liittyvistä asioista.

Kaikki kumppaniorganisaatiot olivat kokouksessa edustettuina; seuraava kokous sovittiin järjestettäväksi Suomessa joulukuussa 2017.

 

Ylimääräinen kokous Grazissa, AT

Kroatian ja Slovenian kumppaneiden kanssa järjestettiin ylimääräinen aloituskokous 18.11. 2016 Grazissa, Itävallassa. Projektikoordinaattori Jugend am Werk Steiermark perehdytti uudet kumppanit projektin perusasioihin ja varsinaisessa aloituskokouksessa Saksan Schwerinissä sovittuihin linjoihin.

 

Aloituskokous Schwerinissä, DE

NCNA-hankkeen kumppanit kokoontuivat saksalaisen kumppanin Fachhochschule des Mittelstands isännöimään aloituskokoukseen Saksan Schweriniin lokakuun 4.-5. päivä 2016. Aloituskokouksessa tutustuttiin kumppaneihin ja hankkeen tavoitteisiin, sisältöihin ja aikatauluihin.

Kokouksen aluksi itävaltalainen koordinaattori tarjosi yksityiskohtaisen katsauksen kaksivuotisen hankkeen sisällöistä ja yhdessä keskusteltiin sen toteutusideoista. Varsinaiseen työhön päästiin käsiksi, kun alettiin yhdessä työstää ensimmäistä tehtäväkokonaisuutta (Intellectual Output 1 / IO1). Työhön kuului NCNA-haastattelutukimuksen suunnittelu, työn aikataluista ja vastuualueista päättäminen ja maakohtaisten erityispiirteiden huomioiminen. Kaikki kumppanit osallistuivat työhön tuoden tietonsa ja kokemuksensa kautta lisäarvoa suunnittelutyölle. Varsinaisen työskentelyn lisäksi keskusteltiin sopimuksellisista, taloudellisista ja hallinnollisista aiheista, päätettiin kommunikaatiotavoista ja puhuttiin levitys- ja laadunhallintaparametreistä.

Kroatialais- ja slovenialaiskumppaneita lukuunottamatta kaikki hankkeen yhteistyökumppanit olivat mukana ensimmäisessä kokouksessa; seuraava kokous sovittiin järjetettäväksi huhtikuun lopussa 2017.