Euroopan Unionia kohtaa tällä hetkellä yksi sen olemassaolon suurimmista haasteista: miljoonat pakolaiset saapuvatt Eurooppaan etsimään turvaa ja rauhaa. Yksittäisen jäsenvaltion ja koko Unioninkin näkökulmasta tilannetta voidaan pitää uutena ja yllättävänä tulijoiden ollessa lähtöisin täysin erilaisista kulttuurisista taustoista. Humanitaarisen avun ollessa tämänhetkinen ykkösproriteetti, meidän tulee kuitenkin varautua myös työmarkkinoilla - voidaan olettaa jopa 70% prosentin Eurooppaan tulijoista saavan pakolaisen statuksen ja tämän kautta myös pääsyn työmarkkinoille. Toisin sanoen yli kaksi miljoonaa koulutustaustaltaan ja työhistorialtaan erilaisista oloista tulevaa ihmistä on kotoutettava ja sopeutettava eurooppalaisille työmarkkinoille.

Kotoutumisprosessin kannalta avainasemassa on tulijoiden kouluttaminen uuden ympäristönsä vaatimuksiin, tässä hyvänä lähtökohtana voidaan pitää heidän aiemman osaamisensa tunnistamista ja tunnustamista. NCNA-projektin kohderyhmä pakolaiset ja turvapaikanhakijat, joilla on mahdollisuus turvapaikkaan jossain jäsenmaassa, on tässä suhteessa hyvin haasteellinen. Monelta heistä puttuvat viralliset tutkinto- ja työtodistukset ja useat heistä ovat hankkineet osaamisensa pääasiassa epämuodollisia teitä - oppipoikana työpaikoilla, perheyrityksissä jne. On kehitettävä uusia, luovia toimintatapoja näiden henkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Tukeakseen tätä työmarkkinoille sopeuttamisen olennaista askelta, NCNA-projektin tarkoituksena on kehittää ECVET-perusteinen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli, jota voidaan käyttää apuna erityisesti arvioitaessa tulijoiden epämuodollisesti saavuttamaa osaamista. Malli keskittyy EQF (Suomessa FinQF) -luokituksen tasoille 2 ja 3, neljälle eri ammatilliselle sektorille (metalli, puu, rakennus ja turismi). Lisäksi hankkeen puitteissa suunnitellaan yhteistyössä henkilökohtainen työmarkkinoille sopeuttamissuunnitelma.

Tulostensa myötä NCNA-projekti toivoo tarjoavansa vastauksia ja keinoja kohdata uudet haasteet ja auttavansa EU-jäsenmaita näiden kotouttamisponnistuksissa.